Lisbeth Andersson


 • Leg. psykolog med inriktning neuropsykologi
 • Leg. psykoterapeut
 • Specialist inom klinisk psykologi
 • IPT A,B,C och D-certifierad
 • IPT handledare

Telefon:

0300-725 80
Epost: lisbeth.andersson@kpsm.se

Välkommen att kontakta mig för mer information och tidsbeställning.

 Min specialisering omfattar bland annat:
 • Adoption-utredning -intyg.
 • Samspel- utvecklingsbedömning-anknytning.
 • Utbildning, konsultation och handledning riktat till individer, grupper och företag.
 • Psykodynamiska och kognitiva samtalsterapier, KBT, IPT (interpersonell terapi) riktat till ungdomar och vuxna ( ex. utmattningssyndrom, stress, ångest, oro, nedstämdhet, kris, relationsproblem, sex och samlevnad)
 • Utvecklingspsykologiska utredningar riktat till barn och ungdom.
 • Neuropsykologiska utredningar, (ex inom AD(HD)-området) riktat till barn, ungdomar och vuxna
 • Föräldra- och personalkonsultationer angående spädbarn, förskole- och skolbarn.
 • Graviditetens och födandets psykologi med graviditetsterapier och parsamtal.
 • Åldrandets psykologi.

Du kan med trygghet och tillit vända dig till mig som har mångårig erfarenhet inom flera olika områden. Jag erbjuder också kurser, coachning och handledning inom bl.a. utvecklingspsykologi och stress. Sedan 2000 bedriver jag privat verksamhet utöver andra uppdrag.